Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-34: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

RK-02-2018-34.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-02-2018-34
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 29. 11. 2017 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném hmotném majetku. Jedná se
o kopírku Minolta Di 2510, inventární číslo DHM 408, rok pořízení 2004, pořizovací cena 158 865 Kč, zůstatková cena 1 Kč.

Kopírka je nefunkční. Dle vyjádření odborné firmy je opotřebována do té míry, že její další opravy by byly vzhledem k cenám nových zařízení nerentabilní. Od 30. 11. 2017 byla nabídnuta prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaných Krajem Vysočina. Nikdo o ní neprojevil zájem. Škola navrhuje kopírku ekologicky zlikvidovat.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením kopírky Minolta Di 2510, inventární číslo DHM 408, rok pořízení 2004, pořizovací cena 158 865 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Obchodní akademií a Hotelovou školou Havlíčkův Brod dle materiálu RK-02-2018-34.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz