Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-36: Projektový záměr Laboratoř silnoproudé elektrotechniky - příspěvková organizace Střední průmyslová škola Třebíč

RK-02-2018-36.pdf, RK-02-2018-36pr01.pdf , RK-02-2018-36pr02.doc

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-02-2018-36
Název Projektový záměr Laboratoř silnoproudé elektrotechniky - příspěvková organizace Střední průmyslová škola Třebíč
Zpracoval J. Hadravová, E. Sedmíková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší souhlas zřizovatele se zařazením projektového záměru do zásobníku akcí k budoucí realizaci.

V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 0235/05/2017/RK ze dne 31. 1. 2017 žádá krajská příspěvková organizace o rozhodnutí zařadit projektový záměr „Laboratoř silnoproudé elektrotechniky“ do stavu „Zařazená akce“. Jde o projektový záměr Střední průmyslové školy Třebíč se sídlem Manželů Curieových 734, 67401 Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-02-2018-36, př. 1.

Návrh řešení

Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektového záměru a doporučuje radě kraje rozhodnout zařadit projektový záměr do zásobníku akcí k budoucí realizaci. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK-02-2018-36, př. 2.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický

Na pořízení vybavení laboratoře nebude škola žádat žádné finanční prostředky z rozpočtu kraje, v dalších letech bude nutné počítat s odpisy majetku, které budou řešeny v rámci příspěvku na provoz.

Projektová kancelář Kraje Vysočina

Neutrální.

Návrh usnesení rozhoduje

v souladu s čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit projektový záměr organizace Střední průmyslové školy Třebíč „Laboratoř silnoproudé elektrotechniky“ do zásobníku akcí k budoucí realizaci dle materiálu RK-02-2018-36, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 1. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz