Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-41: Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina

RK-02-2018-41.pdf, RK-02-2018-41pr01.pdf , RK-02-2018-41pr02.pdf , RK-02-2018-41pr03.pdf , RK-02-2018-41pr04.pdf , RK-02-2018-41pr05.pdf , RK-02-2018-41pr06.pdf , RK-02-2018-41pr07.pdf , RK-02-2018-41pr08.pdf , RK-02-2018-41pr09.pdf , RK-02-2018-41pr10.pdf , RK-02-2018-41pr11.pdf , RK-02-2018-41pr12.pdf , RK-02-2018-41pr13.pdf , RK-02-2018-41pr14.pdf , RK-02-2018-41pr15.pdf

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-02-2018-41
Název Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 15
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o převod nemovitostí dle materiálů RK-02-2018-41, př. 6, RK-02-2018-41, př. 7, RK-02-2018-41, př. 8, RK-02-2018-41, př. 9 a RK-02-2018-41, př. 10.

Výše popsané žádosti o převod nemovitostí (v případě Smlouvy PR01537.1584 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 10. 2016), které tvoří materiál RK-02-2018-41, př. 6, RK-02-2018-41, př. 7, RK-02-2018-41, př. 8, RK-02-2018-41, př. 9 a RK-02-2018-41, př. 10, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Jedná se o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem změny je ve čtyřech případech darování nemovitosti se souhlasem Kraje Vysočina a v pátém případě je důvodem změny úmrtí příjemce. Vzhledem k tomu, že se jedná o  změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatky ke Smlouvám, dle materiálu RK-02-2018-41, př. 11, RK-02-2018-41, př. 12, RK-02-2018-41, př. 13, RK-02-2018-41, př. 14 a RK-02-2018-41, př. 15. Celé znění Smluv je obsahem materiálu RK-02-2018-41, př. 1, RK-02-2018-41, př. 2, RK-02-2018-41, př. 3, RK-02-2018-41, př. 4 a RK-02-2018-41, př. 5. V případě Smlouvy PR01537.1584 je obsahem materiálu RK-02-2018-41, př. 1 také znění dodatku č. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-02-2018-41, př. 11, RK-02-2018-41, př. 12, RK-02-2018-41, př. 13, RK-02-2018-41, př. 14 a RK-02-2018-41, př. 15.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz