Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2018-44: Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu – EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření

RK-02-2018-44.pdf, RK-02-2018-44pr01.pdf , RK-02-2018-44pr02.pdf

Číslo materiálu 44
Číslo jednací RK-02-2018-44
Název Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekt na biodiverzitu – EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření
Zpracoval J. Říčan, D. Švengrová
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o projednání dokumentu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „RA a RoPD“) na částky uvedené v projektové žádosti pro projekt zaměřený na biodiverzitu s názvem „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“, který byl podán do 31. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (dále jen „OPŽP“).

Na základě usnesení č. 1376/24/2017/RK Rady Kraje Vysočina ze dne 25. 7. 2017 byl do 31.  výzvy OPŽP podán projekt „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“. Pro tento projekt byla vydána RA a RoPD viz materiál RK-02-2018-44, př. 1. Nedílnou součástí tohoto dokumentu jsou Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce viz materiál RK-02-2018-44, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučují Radě Kraje Vysočina rozhodnout
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-02-2018-44, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-02-2018-44, př. 2 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-02-2018-44, př. 1 – Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a v materiálu RK-02-2018-44, př. 2 – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce k projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2018 webmaster@kr-vysocina.cz