Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2019-58: Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč

RK-02-2019-58.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-02-2019-58
Název Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední průmyslová škola Třebíč
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost ředitele Střední průmyslové školy Třebíč (dále též „škola“) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.

V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 5. 12. 2018 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o:

 • Elektro část A VZT pořízené v roce 1987, inventární číslo 501218, pořizovací cena 441 826 Kč, zůstatková cena  0 Kč.

  V prostorách stravovacího provozu včetně suterénu a skladů potravin proběhla rekonstrukce vzduchotechnického zařízení – rozvody VZT, nové jednotky VZT a  elektroinstalace zařízení včetně měření a regulace. Stávající zařízení bylo zastaralé a  dalšímu provozu již nevyhovující.

 • Měřící pracoviště pořízené v roce 2004, inventární číslo 502770, pořizovací cena 107 039 Kč, zůstatková cena 1 Kč.

  Jedná se o soubor 1 ks osciloskopu a 1 ks generátoru. Měřící pracoviště bylo využíváno denně při výuce, osciloskop je nefunkční a generátor zastaralý. Oprava by byla nerentabilní. V současné době je nahrazeno výkonnějším měřícím pracovištěm.

 • Pracoviště pro automatizaci pořízené v roce 2003, inventární číslo 502761, pořizovací cena 102 999 Kč, zůstatková cena 1 Kč.

  Jedná se o pracoviště elektropneumatiky, které sloužilo k výuce. Je složeno z mnoha komponentů pro práci na různých úlohách automatizace. Část komponentů je opotřebovaná, část je nefunkční. V současné době je pracoviště zastaralé a nekompatibilní se stávajícím zařízením pro výuku automatizace. Moderní technologie pro automatizaci se dynamicky mění a v současné době jsou nahrazeny modernějšími stavebnicemi.

Vzhledem technickému stavu zařízení nebylo nabízeno prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím zřizovaným Krajem Vysočina, škola navrhuje zařízení v rámci odborného výcviku rozebrat a ekologicky zlikvidovat.

Návrh řešení

OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s vyřazením:

 • Měřícího pracoviště pořízeného v roce 2004, inventární číslo 502770, pořizovací cena 107 039 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • Elektro části A VZT pořízené v roce 1987, inventární číslo 501218, pořizovací cena 441 826 Kč, zůstatková cena  0 Kč;
 • Pracoviště pro automatizaci pořízeného v roce 2003, inventární číslo 502761, pořizovací cena 102 999 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým ředitelem Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu RK-02-2019-58.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 3. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz