Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2020-08: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

RK-02-2020-08.pdf, RK-02-2020-08pr01.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací RK-02-2020-08
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – změna závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Obchodní akademii, Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Střední zdravotnickou školu, Střední odbornou školu služeb a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0489/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 rozpočet Kraje Vysočina na rok 2020, ve kterém byla schválena na kapitole Požární ochrana a IZS podpora financování certifikace pro odsouzené ženy z věznice Světlá nad Sázavou.   

Kraj Vysočina dlouhodobě ve svých programech prevence kriminality podporuje resocializaci odsouzených – prevence recidivy, která je stále aktuálním problémem. Jednou z možností prevence recidivy je oblast vzdělávání – získání potřebné kvalifikace, která je žádaná na trhu práce. OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava ve spolupráci s Úřadem práce Havlíčkův Brod; krajem a věznicí Světlá nad Sázavou bude v roce 2020 realizovat profesní rekvalifikaci „Kadeřnice“, které se zúčastní 6 vybraných odsouzených na základě odborného posouzení  vedení věznice. Vybrané ženy pochází z Kraje Vysočina a jsou motivovány k úspěšnému absolvování kurzu.  Náklady spojené s rekvalifikací bude hradit ÚP ČR. Aby se mohla rekvalifikace uskutečnit, je potřeba zakoupit materiální vybavení (kadeřnický kufřík s pomůckami pro účastníky kurzu, fény, kulmy atd.), toto nemůže být hrazeno ze strany ÚP ČR a ani věznice nedisponuje finančními prostředky, aby si výše uvedené vybavení mohla zakoupit sama. Z tohoto důvodu OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava zakoupí materiální vybavení a věznici ho poskytne dlouhodobou zápůjčkou.

Podrobný finanční rozpočet potřebného materiálního vybavení je obsahem materiálu RK-02-2020-08, př. 1.

Návrh řešení

Na podporu financování profesní rekvalifikace odsouzených žen z věznice Světlá nad Sázavou navrhuje odbor sekretariátu hejtmana radě kraje schválit zvýšení příspěvku na provoz OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava o částku 60 028 Kč na výdaje spojené s nákupem materiálního vybavení potřebného k realizaci profesní rekvalifikace odsouzených žen. S finanční podporou počítal odbor sekretariátu hejtmana ve schváleném rozpočtu, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

Stanoviska Ekonomický odbor

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Požární ochrana a IZS, § 5399 je mimo jiné počítáno s finančními prostředky na certifikace pro odsouzené ženy z věznice ve Světlé nad Sázavou.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Obchodní akademie, Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Střední odborné školy služeb a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČ: 00836591 o částku 60 028 Kč na výdaje spojené s nákupem materiálního vybavení potřebného k realizaci profesní rekvalifikace odsouzených žen z věznice Světlá nad Sázavou.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 21. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz