Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-02-2020-19: Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci

RK-02-2020-19.pdf, RK-02-2020-19pr01.doc , RK-02-2020-19pr02.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-02-2020-19
Název Návrh na poskytnutí dotace pro Potravinovou banku Vysočina, z. s., – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Zpracoval P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předkládá žádost Potravinové banky Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou (dále jen PBV), o poskytnutí dotace na podporu činnosti v roce 2020 ve výši 200 000 Kč (dle přílohy č. 2.).

Posláním potravinových bank obecně je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Cílem PBV je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, potraviny při veřejných sbírkách v supermarketech, ve školách apod., jejich skladování a bezplatná distribuce. Dále PBV získává velké množství potravin z organizovaných národních a regionálních potravinových sbírek. Distribuci potravin osobám v tísni zajišťuje PBV prostřednictvím sítě místních sdružení, neziskových organizací, které jsou ve styku s chudými potřebnými lidmi. PBV spolupracuje s ostatními 14-ti potravinovými bankami v ČR. Samotný provoz PBV byl zahájen v roce 2014 a Kraj Vysočina poskytl dotaci ze svého rozpočtu ve výši 70 000 Kč na podporu její činnosti. V roce 2015 kraj podpořil PBV částkou 130 000 Kč, v letech 2016, 2017, 2018 a 2019 pokaždé částkou 200 000 Kč.

Nad rámec žádosti o dotaci z Kraje Vysočina se bude PBV v letošním roce opět ucházet o provozní dotaci (ve výši 1,5 mil. Kč) v rámci Výzvy Ministerstva zemědělství „Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením“.

Dále je PBV od roku 2016 zapojena do Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci Výzvy MPSV. V rámci tohoto projektu PBV přerozděluje komodity, které obchodní řetězce do potravinových bank zpravidla nedodávají, ale jsou pro osoby v nouzi velice potřebné. Jsou to zejména trvanlivé potraviny, drogistické zboží, školní potřeby, spodní prádlo apod., které zpravidla nespadají do přebytků. Zapojení PBV do projektu potrvá do 30. 9. 2020.

Výhodou PBV také je, že vlastní velký objekt na adrese Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, ve kterém má dostatečně velké skladovací prostory ke skladování potravin i s dostatečnou rezervou pro spolupráci se všemi poskytovateli soc. služeb, se všemi obcemi s rozšířenou působností, a  tudíž k pokrytí celého Kraje Vysočina. V roce 2019 PBV distribuovala 89 tun potravin v hodnotě 5,1 mil. Kč (rok 2014 = 26 tun za cca 1,4 mil. Kč, rok 2015 = 36 tun za 2 mil. Kč, rok 2016 = 21,3 tun za 1,2 mil. Kč, rok 2017 = 42,6 tun za 2,5 mil. Kč, rok 2018 = 87,7 tun za 4,9 mil. Kč).

Mezi hlavními smluvními dodavateli potravin PBV zejména jsou řetězce Albert, Tesco, Kaufland, Globus, Makro, Penny, COOP, DM drogerie markt, ale i mnoho dalších malých výrobců potravin.

PBV má aktuálně 30 aktivních smluvních odběratelů potravin v našem kraji. Jsou jimi zejména:  Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o., Domov ve Věži, p.o., Domov důchodců Proseč u Pošné, Oblastní charita Havlíčkův Brod, Oblastní charita Pelhřimov, Oblastní charita Třebíč, Oblastní charita Jihlava, Naděje pro život Jihlava, Diakonie ČCE, Ječmínek, o.p.s., Medou z.s., Kolpingovo dílo ČR, z.s., Centrum LADA z.s., Na počátku o.p.s., Háta, o. p. s., NF Sedmička Golčův Jeníkov, Apoštolská církev Velké Meziříčí, Sociální služby města Havlíčkův Brod, dále potom s přesahem mimo náš kraj ProMedicus s.r.o., Dětský domov Sázava, Společnost Podané ruce, SpesAmens, z.s., Český Rudolec atd., jednorázově potom také mnoho dalších. Mezi spolupracující organizace patří města: Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, Golčův Jeníkov, Pelhřimov, Humpolec a obce: Kozlov, Hradec, Křižánky a další. Smluvní odběratelé hradí roční členský poplatek ve výši 3 000 Kč. Odběratelé potravin mohou odebírat potraviny po předchozí domluvě přímo u dodavatelů nebo ze skladu potravin na adrese: Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou. S postupným nárůstem odběratelů také vzrůstají požadavky na uskladnění, přípravu a distribuci požadovaných balíčků.

Dotace kraje bude využita na částečnou úhradu provozních nákladů PBV, zejména pak nákladů na mzdy osmi pracovníků PBV v rozsahu 4,8 úvazku.

Návrh řešení

Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 3/2013 na svém jednání dne 6. 6. 2013 uvedenou problematikou zabývala a doporučila usnesením č. 019/03/2013/KSPP radě kraje finančně podpořit záměr Potravinové banky Vysočina, o. s., s první dotací ve výši 200 tis. Kč a se zařazením podpory do rozpočtu kraje v dalších letech na základě vyhodnocení fungování tohoto zařízení.

Odbor sociálních věcí doporučuje poskytnutí dotace z rozpočtu Kraje Vysočina ve výši 200 000 Kč organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, na podporu činnosti v roce 2020 dle materiálu RK-02-2020-19, př. 1 (smlouva o poskytnutí dotace).

Prostředky na financování této dotace budou čerpány v rámci schváleného rozpočtu na rok 2020, kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID O02919.0001.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, organizaci Potravinová banka Vysočina, z. s., IČ: 01443658, se sídlem Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou, ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-02-2020-19, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-02-2020-19, př. 1.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz