Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-02: Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku - projekt Phare 2001 CZ

RK-03-2018-02.pdf, RK-03-2018-02pr01.pdf , RK-03-2018-02pr02.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-03-2018-02
Název Smlouvy o bezúplatném převodu movitého majetku - projekt Phare 2001 CZ
Zpracoval T. Mrázková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

V rámci projektu Phare 2001 CZ byla Ministerstvem vnitra ČR pořízena výpočetní technika pro podporu lepší komunikace s městy a obcemi. Protože skončila udržitelnost projektu nabídlo Ministerstvo vnitra Kraji Vysočina bezúplatný převod přebytečného majetku do vlastnictví Kraje.

 

Návrh řešení

Odbor informatiky navrhuje uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku (stolní počítače, technologický počítač, UPS APC).

Převod deklarovaného majetku je bezúplatný podle  § 22 odst. 2 zákona  č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a  § 15 odst. 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Nemá k návrhu usnesení připomínky.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz