Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-03: FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“

RK-03-2018-03.pdf, RK-03-2018-03pr01.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-03-2018-03
Název FOND VYSOČINY – grantový program „INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2018“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina určeného pro obce Kraje Vysočina, svazky obcí v Kraji Vysočina, organizace zřizované samosprávou v Kraji Vysočina a NNO se sídlem v Kraji Vysočina, a to s následující různou maximální podporou na jeden projekt:

  • Titul A: Webové stránky – min. 5 000 Kč, max. 50 000 Kč (50 % celkových uznatelných nákladů)
  • Titul B: Bezpečnost dat a virtualizace - min. 20 000 Kč, max. 150 000 Kč (60 % celkových uznatelných nákladů)
  • Titul C: Vzdělávání – min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč (60 % celkových uznatelných nákladů).

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně využití informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) v Kraji Vysočina s důrazem na bezpečnost prostředků ICT, lepší využívání IT nástrojů při zvyšování informovanosti občanů a vzdělávání v oblasti ICT.

Návrh řešení

Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program „Informační a komunikační technologie 2018“ v objemu 2,5 mil. Kč na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina dle materiálu RK-03-2018-03, př. 1. Účelem poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolufinancování při budování eGovernmentu, ICT infrastruktury veřejné správy, elektronické bezpečnosti a zvyšování ICT gramotnosti a vzdělávání v Kraji Vysočina. V rámci programu budou vyhlášeny 3 tituly. Žádosti se budou předkládat do každého titulu zvlášť. Oproti grantovému programu z roku 2017 byla upravena celková alokace grantového programu. Zaměření a obsah výzvy programu se oproti roku 2017 nemění, dochází k úpravě a doplnění specifických kritérií.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02438

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „Informační a komunikační technologie 2018“ dle materiálu RK-03-2018-03, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz