Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-07: Vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací

RK-03-2018-07.pdf, RK-03-2018-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-03-2018-07
Název Vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje usnesením č. 1686/31/2016/RK vzala na vědomí dopracované střednědobé plány nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace (dále také „vybrané zdravotnické PO“), na období 2017-2019 a uložila odboru zdravotnictví, ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (dále také „ředitelé“), předložit radě kraje do 31. 3. 2017 informaci o konkrétních návrzích na spolupráci mezi těmito příspěvkovými organizacemi pro plánované období 2017-2019.

Usnesením 0542/11/2017/RK a 1652/29/2017/RK vzala Rada kraje na vědomí vyhodnocování spolupráce mezi řediteli vybraných zdravotnických PO a usnesením 1652/29/2017/RK dále uložila ředitelům vybraných zdravotnických PO zpracovat konkrétní výstupy návrhů na vzájemnou spolupráci k 31. 12. 2017 a odboru zdravotnictví je předložit na jednání rady do konce ledna 2018.

Návrh řešení

Vybrané zdravotnické PO zpracovaly a předložily odboru zdravotnictví dne 10. 1. 2018 prostřednictvím Portálu PO vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci k 31. 12. 2017. Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje vzít na vědomí vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi vybranými zdravotnickými PO k 31. 12. 2017 dle materiálu RK-03-2018-07, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

vyhodnocení konkrétních výstupů návrhů na vzájemnou spolupráci mezi nemocnicemi zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službou Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací k 31. 12. 2017, dle materiálu RK-03-2018-07, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina a ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 23. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz