Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-11: Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017

RK-03-2018-11.pdf, RK-03-2018-11pr01.pdf , RK-03-2018-11pr02.pdf , RK-03-2018-11pr03.doc

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-03-2018-11
Název Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání dne 28. 3. 2017 rozhodlo usnesením č. 0086/0422017/ZK poskytnout Městu Moravské Budějovice dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS ve výši 167 500 Kč na realizaci projektu prevence kriminality s názvem „#nealko“ v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2017. Současně rozhodlo uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-02-2017-10 (dále „Smlouva“) (materiál RK-03-2018-11, př. 2) . Při kontrole vyúčtování dotace bylo zjištěno, že projekt byl realizován v souladu se žádostí nákupem služby u neziskové organizace STŘED, což je v rozporu s uzavřenou smlouvou. Současně ale bylo zjištěno, že vinou garanta došlo k chybnému překlopení údajů ze žádosti (materiál RK-03-2018-11, př. 1) do smlouvy.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje uzavřít Dodatek ke  Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2018-11, př. 3. Projekt zaměřený na práci s rizikovou skupinou dětí a mládeže v Moravských Budějovicích byl realizován v plném rozsahu a nebyly zjištěny další nedostatky.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje
zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek k veřejnoprávní Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2018-11, př. 3.
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz