Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-12: Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “KID CZ-A”

RK-03-2018-12.pdf, RK-03-2018-12pr01.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-03-2018-12
Název Zpráva o zajištění udržitelnosti projektu “KID CZ-A”
Zpracoval J. Wiche
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o 4. Zprávu o zajištění udržitelnosti projektu M00188/PP4 – Projekt KID CZ-A (dále jen „KID CZ-A“) za období 1. 1.2017 – 31. 12. 2017. Kraj Vysočina je v souladu s uloženým harmonogramem povinen předložit Zprávu o zajištění udržitelnosti v jednotlivých letech po dobu 5 let od ukončení fyzické realizace projektu.

 

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-03-2018-12, př. 1 v rámci projektu „KID CZ-A“ za 4. rok udržitelnosti tj. od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.

Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-03-2018-12, př. 1;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-12, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz