Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-13: Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017

RK-03-2018-13.pdf, RK-03-2018-13pr01.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací RK-03-2018-13
Název Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017
Zpracoval Z. Čech, J. Skála, J. Wiche, K. Svobodová, I. Fryšová, G. Janoušková, M. Kastner, V. Jáchim
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 1
Popis problému

Dle Organizačního řádu předkládá oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana v rámci samostatné působnosti Zastupitelstvu Kraje Vysočina pravidelnou roční zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery za období předcházejícího roku (dále jen zpráva o zahraniční spolupráci).

Prozatím poslední Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2016 vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí usnesením č. 0005/01/2017/ZK. Všechny dosavadní pravidelné zprávy o zahraniční spolupráci jsou zveřejněny na internetové stránce www.kr-vysocina.cz/zahranici.

Návrh řešení

Materiál RK-03-2018-13, př. 1 tvoří Zpráva o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017 a stejně jako v předchozích letech zahrnuje informace o partnerských regionech, kterými jsou spolková země Dolní Rakousko, region Grand Est, Nitranský samosprávný kraj, Zakarpatská oblast Ukrajiny, Minská oblast Běloruska a čínská provincie Hubei. Ve zprávě naleznete rovněž informace o spolupráci s dalšími důležitými partnery v zahraničí, informace o činnosti Kanceláře Kraje Vysočina v Bruselu a o spolupráci v rámci meziregionálních uskupení.

Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina zpracoval odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje, odborem školství mládeže a sportu a odborem informatiky. Zpracovatelé jednotlivých částí Zprávy o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017 jsou v konkrétních bodech zprávy uvedeni jako kontaktní osoby.

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o spolupráci Kraje Vysočina se zahraničními partnery v roce 2017 dle materiálu RK-03-2018-13, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz