Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-16: Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018

RK-03-2018-16.pdf, RK-03-2018-16pr01.doc

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-03-2018-16
Název Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018
Zpracoval H. Vrzalová, L. Matysová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2016, konaného dne 22. 11. 2016 byl na základě § 78 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

 

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018, dle materiálu RK-03-2018-16, př. 1.

Stanoviska Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina

Kontrolní výbor Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 na svém zasedání č. 10/2017 dne 18. 12. 2017 (usnesení 021/10/2017/KV).

 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2018 dle materiálu RK-03-2018-16, př. 1.

Odpovědnost předseda kontrolního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz