Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-17: Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017

RK-03-2018-17.pdf, RK-03-2018-17pr01.pdf , RK-03-2018-17pr02.pdf , RK-03-2018-17pr03.pdf , RK-03-2018-17pr04.pdf , RK-03-2018-17pr05.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-03-2018-17
Název Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2017
Zpracoval H. Vrzalová, L. Matysová
Předkládá J. Pavlík
Počet příloh 5
Popis problému

Dle § 79 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, předkládá předseda výboru zápisy o provedených kontrolách zastupitelstvu kraje.

Návrh řešení

Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu kraje v přílohách tohoto materiálu všechny zápisy
o provedení kontrol v roce 2017.

Zápis o provedení kontroly č. 1/2017

Předmět kontroly:

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje a rady kraje za I. pololetí 2016.

Zápis o provedení kontroly č. 2/2017

Předmět kontroly:

Kontrola příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina - Muzeum Vysočiny Pelhřimov - kontrola nákupu sbírkových předmětů za rok 2016.

Zápis o provedení kontroly č. 3/2017

Předmět kontroly:

Kontrola účelového Fondu Vysočiny.

Zápis o provedení kontroly č. 4/2017

Předmět kontroly:

Kontrola přijatých stížností a petic v oblasti samostatné působnosti a jejich vyřízení.

Zápis o provedení kontroly č. 5/2017

Předmět kontroly:

Kontrola dodržování Zákona o ochraně osobních údajů Krajským úřadem Kraje Vysočina.

Pokud se k zjištěným nedostatkům vyjádřil vedoucí kontrolované osoby, případně zaměstnanec, jejichž činnosti se kontrola týkala, jsou tato vyjádření přiložena k příslušným zápisům.

Pracovní materiál – přílohy jednotlivých kontrolních akcí jsou uloženy v archivu
u koordinátorky výboru.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje vzít na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017, předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálů RK-03-2018-17, př. 1, RK-03-2018-17, př. 2, RK-03-2018-17, př. 3, RK-03-2018-17, př. 4, RK-03-2018-17, př. 5.

Odpovědnost předseda kontrolního výboru, Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz