Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-18: FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"

RK-03-2018-18.pdf, RK-03-2018-18pr01.doc

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-03-2018-18
Název FOND VYSOČINY - grantový program "PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018"
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu obnovy nepamátkových objektů na území památkových rezervací a zón určeného pro vlastníky těchto objektů s podporou od 10 do 100 tis. Kč na jeden projekt. 

Podpora je určena na obnovu původních nebo kulturně a historicky cenných konstrukcí a prvků objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích (v městských a vesnických památkových rezervacích a zónách) a podílejí se na charakteru a výrazu památkově chráněných území. Jedná se o ojedinělý program, který kompenzuje vlastníkům těchto objektů jejich omezení zákonem o státní památkové péči. Tento program přispívá k zachování těch kulturních a historických hodnot předmětných objektů, které se zřetelným způsobem uplatňují ve výrazu památkových rezervací a zón.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“ v objemu 1 600 tis. Kč na podporu obnovy nepamátkových objektů na území městských a vesnických památkových rezervací a zón dle materiálu RK-03-2018-18, př. 1. Zaměření a obsah výzvy programu se oproti roku 2017 nemění, dochází k úpravě a doplnění specifických kritérií.

Stanoviska Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02417.

Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  •  vyhlásit grantový program „PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ 2018“ dle materiálu RK-03-2018-18, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.

 

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz