Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-19: Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo nespravedlivě způsobit podstatnou újmu (ekonomickou i neekonomickou) jiné osobě (právnické i fyzické) a ohrozit její oprávněné zájmy.

RK-03-2018-19.pdf, RK-03-2018-19pr01.pdf , RK-03-2018-19pr02.pdf , RK-03-2018-19pr03.pdf

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-03-2018-19
Název Návrhy na udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Kraje Vysočina“
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 3
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz