Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-23: Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013

RK-03-2018-23.pdf, RK-03-2018-23pr01.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-03-2018-23
Název Udržitelnost projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013
Zpracoval R. Žižka
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

V rámci doby udržitelnosti projektů podpořených z operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 - 2013 je nutno vypracovávat pravidelné monitorovací zprávy. Předmětem tohoto materiálu je prohlášení skutečností uvedených ve zprávě o zajištění udržitelnosti za projekty „II/406 Telč - průtah“ a „II/408 Jemnice - Dobrá Voda“ dle materiálu RK-03-2018-23, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje radě kraje prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-23, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz