Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-25: Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-03-2018-25.pdf, RK-03-2018-25pr01.pdf , RK-03-2018-25pr02.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-03-2018-25
Název Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/602 Jihlava - JV obchvat“ - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval V. Chmela, K. Liška
Předkládá P. Kolář, H. Strnadová
Počet příloh 2
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz