Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-30: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

Neveřejný materiál:
Režim neveřejných údajů a dokumentů, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit hospodářské i mimoekonomické zájmy Kraje Vysočina či některé krajem zřízené nebo založené organizace.

RK-03-2018-30.pdf, RK-03-2018-30pr01.pdf , RK-03-2018-30pr02.xls , RK-03-2018-30pr03.pdf , RK-03-2018-30pr04.pdf

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-03-2018-30
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz