Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-36: Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci

RK-03-2018-36.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-03-2018-36
Název Návrh na zvýšení závazného ukazatele pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 0
Popis problému

Jde o navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci určený na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů:

  • Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina, (celkem 515 450 Kč, v roce 2017 realizováno 172 900 Kč, pro rok 2018 je plánováno 110 000 Kč, rada kraje projednávala usnesením č. 0593/12/2017/RK);
  • Učit se společně, růst individuálně (celkem 467 350 Kč, v roce 2017 realizováno 153 700 Kč, pro rok 2018 plánováno 153 650 Kč, rada kraje projednávala objednávku služeb  usnesením č.0593/12/2017/RK);
  • „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt IV“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530 - projednáno usnesením č. 0843/16/2017/RK (celkem 1 500 000 Kč, v roce 2017 realizováno  500 000 Kč, pro rok 2018 naplánováno 500 000 Kč).

Administraci všech uvedených projektů lze považovat za způsobilé výdaje které je možné financovat z kapitoly Evropské projekty, ze které jsou všechny uvedené projekty  financovány. 

Práce na uvedených projektech byla zahájena v roce 2017, v té souvislosti rada kraje schválila závazný ukazatel pro rok 2017 pro projektovou kancelář na pokrytí nákladů na administraci. Protože finanční náklady na administraci uvedených projektů nejsou součástí rozpočtu odboru analýz a podpory řízení, nebyl závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 v rámci schváleného rozpočtu na jejich administraci dosud stanoven. 

 

Návrh řešení

Odbor analýz a podpory řízení doporučuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 763 650 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů „Učit se společně, růst individuálně“ (153 650 Kč), „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina “ (110 000 Kč) a projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“ (500 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s předloženým návrhem. Jedná se o aktivity, které byly v předmětných projektech plánovány jako činnosti, které zajistí Projektová kancelář Kraje Vysočina příspěvková organizace, a jsou z těchto projektů také financovány. 

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2018 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 763 650 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektů „Učit se společně, růst individuálně“ (153 650 Kč), „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ (110 000 Kč) a projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV.“ (500 000 Kč) z kapitoly Evropské projekty.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, ředitelka Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz