Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-38: Zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ

RK-03-2018-38.pdf, RK-03-2018-38pr01.doc , RK-03-2018-38pr02.doc

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-03-2018-38
Název Zprávy o udržitelnosti projektů v rámci OP AT-CZ
Zpracoval E. Leligdonová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o monitorovací zprávy o udržitelnosti projektů, které Kraj Vysočina realizoval v rámci OP Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 (dále je OP AT-CZ).

Kraj Vysočina realizoval jako lead partner projekt Snižování energetické náročnosti, jeho realizace byla ukončena 31. 12. 2012. Dále Kraj Vysočina realizoval jako partner projekt Partner AT-CZ PRO 2013+, jehož fyzická realizace byla ukončena 31. 12. 2013. Dle pravidel programu OP AT-CZ má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat za každý rok po ukončení realizace projektu Zprávu o udržitelnosti projektu, jejíž součástí je čestné prohlášení příjemce. V rámci těchto projektů mají být zprávy o udržitelnosti projektu předloženy do 31. 1. 2018. Zpracované zprávy o udržitelnosti projektů jsou uvedeny v materiálech RK-03-2018-38, př. 1RK-03-2018-38, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-03-2018-38, př. 1 a RK-03-2018-38, př. 2 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-38, př. 1RK-03-2018-38, př. 2.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2018-38, př. 1 a RK-03-2018-38, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-38, př. 1 a RK-03-2018-38, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz