Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-41: Monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina

RK-03-2018-41.pdf, RK-03-2018-41pr01.pdf , RK-03-2018-41pr02.xls , RK-03-2018-41pr03.RTF

Číslo materiálu 41
Číslo jednací RK-03-2018-41
Název Monitorovací zpráva a žádost o platbu k projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Böhmová, P. Benešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o monitorovací zprávu o realizaci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina a žádost o platbu.

Kraj Vysočina realizuje od 1. 10. 2016 projekt Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, který je spolufinancován z Národního programu životního prostředí (dále jen NPŽP). Dle pravidel NPŽP je třeba za každé 3 měsíce realizace projektu zpracovat monitorovací zprávu o realizaci projektu. Zpráva o realizaci projektu je nyní předkládána za období 1. 10. 2017 – 31. 12. 2017 dle materiálu RK-03-2018-41, př. 1.

Součástí monitorovací zprávy je i 2. žádost o platbu. Přehled čerpání dle materiálu RK-03-2018-41, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů vzniklých v období 1. 10. - 31. 12. 2017. Za toto období vznikly výdaje v celkové výši 223 827 Kč. Spolufinancování z NPŽP je ve výši 80 % způsobilých výdajů. Dle Smlouvy bude podpora v průběhu realizace akce poskytovaná pouze do výše 90 % částky podpory, částku 10 % (pozastávku) proplatí Státní fond životního prostředí až na základě závěrečného vyhodnocení akce.

Výdaje projektu vznikly v souvislosti se zhotovením mediální kampaně s vazbou na akci Čistá Vysočina (bannery na oknech autobusů, billboardy a plachta pro publicitu projektu), zajištěním lektorů a materiálů na školení k MA21, za přípravu a realizaci workshopů na environmentální témata na 15 ZŠ a MŠ v Kraji Vysočina a za osobní náklady z dohody o pracovní činnosti.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR) doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-03-2018-41, př. 1, RK-03-2018-41, př. 2 a RK-03-2018-41, př. 3 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-41, př. 1RK-03-2018-41, př. 2 a uložit Odboru regionálního rozvoje předložit monitorovací zprávu a žádost o platbu na Státní fond životního prostředí.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-03-2018-41, př. 1, RK-03-2018-41, př. 2 a RK-03-2018-41, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálech RK-03-2018-41, př. 1 a RK-03-2018-41, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit monitorovací zprávu a žádost o platbu v rámci projektu „Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina“ na Státní fond životního prostředí.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz