Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-47: Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace

RK-03-2018-47.pdf, RK-03-2018-47pr01.xls

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-03-2018-47
Název Návrh na schválení čerpání fondu investic u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, požádal o schválení čerpání fondu investic na nákup sušícího stroje (oprava stávajícího sušícího stroje již není možná) a na nákup zařízení na zajištění bezpečnosti klientů s demencí v celém objektu budovy domova (jedná se o elektronický systém zabudovaný v celém objektu budovy).

Organizace je schopna plánované akce zajistit plně ze svého fondu investic. Zůstatek fondu investic má organizace k 31. 12. 2017 ve výši 790 000 Kč a tvorbu ve výši 1 524 230 Kč.

Žádost příspěvkové organizace o schválení čerpání fondu investic je podána z toho důvodu, že rozpočty budou schváleny až koncem března a organizace potřebuje dodávky obou investic převzít a uhradit již v 1. čtvrtletí roku 2018. Organizace měla tyto investiční akce ve schváleném čerpání fondu investic v roce 2017, zadala veřejné zakázky, ale dodání podle předložených nabídek bylo možné až v roce 2018.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje udělit souhlas s nákupem sušícího stroje a zařízení na zajištění bezpečnosti klientů s demencí v celém objektu budovy domova u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace.

Udělením souhlasu radou kraje má příspěvková organizace vytvořeny podmínky pro realizaci svých investičních záměrů v souladu se závaznými ukazateli schválenými radou kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

čerpání fondu investic pro rok 2018 u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2018-47, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz