Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-48: Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.

RK-03-2018-48.pdf, RK-03-2018-48pr01.doc

Číslo materiálu 48
Číslo jednací RK-03-2018-48
Název Hlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSPMP Těchobuz I.
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina realizoval v rámci programovacího období 2007 – 2013 projekt Transformace ÚSPMP Těchobuz I., který byl ukončen 15.  1.  2015. V rámci realizace projektu byly vybudovány celkem čtyři nové domácnosti chráněného bydlení v Pelhřimově a Cetorazi. V každé domácnosti dnes žije 6 klientů Domova Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizace (dříve ÚSPMP Těchobuz).

Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat po 12 měsících od ukončení projektu a následně za každých 12 měsíců Hlášení o udržitelnosti projektu, přičemž součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být 3. hlášení o udržitelnosti projektu předloženo nejpozději do 12. 2. 2018. Zpracované Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu RK-03-2018-48, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí v roce 2020, poté po dobu následujících 15 let má příjemce povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-48, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-03-2018-48, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 12. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz