Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-51: Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová školaTřebíč

RK-03-2018-51.pdf, RK-03-2018-51pr01.pdf

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-03-2018-51
Název Souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu, Střední průmyslová školaTřebíč
Zpracoval H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední průmyslové školy Třebíč (dále také „škola“) o souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu na dobu delší než jeden rok dle „Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ č. 09/11 ze dne 13. 12. 2011.

Škola předložila návrh smlouvy o servisním pronájmu čistících rohoží od firmy Lindström s. r. o., předmětem plnění je servisní pronájem 2 kusů (typ MBW 2 a typ MBW 4) vysoce kvalitních rohoží umístěných u hlavního vchodu budovy. Rohože mají vysokou schopnost zachytit nečistoty. Zabraňují šíření nečistot v objektu a rovněž zajišťují bezpečný pohyb lidí.

Smlouva o servisním pronájmu se sjednává na dobu 1 roku s doložkou automatického prodloužení trvání smlouvy o další rok, pokud nebude vypovězena před koncem smluvního období. Předmětem smlouvy je současně závazek pronajímatele zajistit výměnu (čištění) rohoží 1krát za 14 dní. Čtyřtýdenní nájemné činí:

  • rohož MBW 2 -  84 Kč + platba za výměnu 132 Kč; 
  • rohož MBW 4 -  84 Kč + platba za výměnu 292 Kč.

Cena je uvedena bez DPH a služba bude každoročně přerušena od 1. 7. do 31. 8.

 

Návrh řešení

OŠMS navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením smlouvy o servisním nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-03-2018-51, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o servisním nájmu na dobu delší než jeden rok dle materiálu RK-03-2018-51, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Střední průmyslová škola Třebíč
Termín 1. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz