Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-52: Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje

RK-03-2018-52.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací RK-03-2018-52
Název Souhlas s použitím provozních prostředků (tržeb za prodané výrobky) na mzdové výdaje
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší žádost Akademie – Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou (dále též „škola“) o souhlas s použitím provozních prostředků na částečné krytí mzdových výdajů.

Škola v rámci produktivní práce žáků vyrobí každoročně cca za 800 000 – 1 000 000 Kč polotovarů (jedná se o výrobky ze skla a keramiky). Tyto polotovary jsou dále v rámci výuky zušlechťovány - broušením a malbou.

Aby finální výrobky nezůstávaly ve skladu školy, byla zřízena funkce „prodejce výrobků a manipulant“. Pracovnice školy ve funkci „prodejce výrobků“ navazuje průběžně kontakty s institucemi (nemocnice, úřady, ministerstva, školy, výstavní akce a veletrhy) po celé republice a tato oslovená místa objíždí za účelem prodeje školních výrobků. Takto dosažená tržba činí ročně cca 1 000 000 Kč. Druhá pracovnice školy ve funkci „manipulant“ opravuje výrobky po žácích tak, aby byly prodejné.

V předchozích letech škola jejich platy hradila z účelových prostředků rozvojového programu MŠMT „Hustota a specifika“, který byl v roce 2012 zrušen.

Vzhledem k současné nelehké situaci ve mzdové oblasti žádá škola o možnost částečně hradit mzdové výdaje těchto pracovnic ve výši cca poloviny jejich úvazku z provozních prostředků – dosažených tržeb z prodeje výrobků. V letošním roce (2018) se v celkové výši jedná o částku cca 238 524 Kč a související odvody ve výši cca 85 869 Kč.

Návrh řešení

OŠMS radě kraje navrhuje souhlasit s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků školy.

Podle § 28 odst. 8 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatel může organizaci povolit jiné využití zisku než ve prospěch hlavní činnosti. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou s použitím provozních prostředků na pokrytí mzdových výdajů pracovníků do výše 238  524  Kč a na pokrytí zákonných odvodů včetně FKSP do výše 85  869  Kč dle materiálu RK-03-2018-52.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz