Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-55: Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018

RK-03-2018-55.pdf, RK-03-2018-55pr01.xls , RK-03-2018-55pr01upr01.xls

Číslo materiálu 55
Číslo jednací RK-03-2018-55
Název Návrh na úpravu plánu investic Střední průmyslové školy Třebíč na rok 2018
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední průmyslové školy Třebíč o schválení čerpání fondu investic (dále též „FI“) na rok 2018. Plány čerpání fondu investic na rok 2018 dosud schváleny nebyly. Schvalovány budou jako součást finančních plánů na rok 2018 na konci 1. čtvrtletí roku 2018.

Střední průmyslová škola Třebíč žádá o mimořádné schválení čerpání FI na financování docházkového systému ve výši 100  000  Kč, dokončení rekonstrukce skladu na dílnu ručního obrábění ve výši 106  000  Kč - realizace této investiční akce byla schválena již v roce 2017, ale nebyla do konce roku 2017 dokončena. Dokončení zasíťování areálu Žďárského ve výši 240  000  Kč - realizace této investiční akce byla schválena již v roce 2017, ale nebyla do konce roku 2017 dokončena.

 

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje udělit souhlas Střední průmyslové škole Třebíč s čerpáním fondu investic ve výši 1  876  000  Kč na zakoupení docházkového systému, dokončení rekonstrukce skladu na dílnu ručního obrábění a dokončení zasíťování areálu Žďárského.

Stanoviska Odbor informatiky

souhlasí s předloženým materiálem.

Návrh usnesení schvaluje

čerpání fondu investic Střední průmyslové škole Třebíč IČO 66610702 pro rok 2018 ve výši 1  876  000  Kč dle materiálu RK-03-2018-55, př. 1.

Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz