Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-56: Projekt „Postav si svůj náklaďák“

RK-03-2018-56.pdf, RK-03-2018-56pr01.doc

Číslo materiálu 56
Číslo jednací RK-03-2018-56
Název Projekt „Postav si svůj náklaďák“
Zpracoval J. Hadravová, V. Kotrbová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší podporu projektu „Postav si svůj náklaďák“.

Rok 2018 je rokem moderních technologií v odborném vzdělávání. Kraj Vysočina dlouhodobě usiluje o zvýšení kvality odborného technického i zemědělského vzdělávání, a to formou používání stavebnic či učebních pomůcek z reálného prostředí, jejichž prostřednictvím si žáci zvyšují své odborné kompetence, relevantní pro trh práce.

OŠMS v této oblasti zahájil řadu opatření. Jedním z nich byla realizace projektu „Postav si svoje auto“ a zahájení projektu „Postav si svůj traktor“ v roce 2016.

Rada Kraje Vysočina usneseními č. 2382/401/2017/RK ze dne 19. 12. 2017 vzala na vědomí informaci o přípravě projektu „Postav si svůj náklaďák“ v roce 2018.

OŠMS provedl průzkum nabídky a oslovil čtyři potenciální dodavatele stavebnice nákladního automobilu s prosbou o předložení nabídky. Nabídku předložila pouze firma TATRA TRUCKS a.s.

Poptávaný jeden kus stavebnice nákladního automobilu bude pořízen rozhodnutím zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu (viz materiál RK-03-2018-56, př. 1).

Finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s nákupem nákladního auta jsou rozpočtovány v kapitole OŠMS.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí rozhodnutí zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle materiálu RK-03-2018-56, př. 1, v souladu s Pravidly RK Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 15. 5. 2017 č. 07/17.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

postup při zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle  materiálu RK-03-2018-56, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz