Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-57: Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání

RK-03-2018-57.pdf, RK-03-2018-57pr01.doc , RK-03-2018-57pr02.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-03-2018-57
Název Aktualizace Zásad na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání
Zpracoval T. Doleželová, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál se týká aktualizace zásad na podporu zájmové činnosti dětí a mládeže a na podporu vzdělávání žáků s handicapem, které jsou závazkem z období převodu škol a školských zařízení na obce.

Předmětem aktualizace je především sloučení zásad č. 04/10 (Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích) a č. 05/10 (Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků). Další změny pak vyplývají ze změn legislativy a ze změn ve vykazování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Části, které už nebyly aktuální, byly zrušeny. Původní znění zásad je uvedeno v materiálu RK-03-2018-57, př. 2.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje orgánům kraje schválit nové znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání dle materiálu RK-03-2018-57, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání dle materiálu RK-03-2018-57, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz