Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2018-60: FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018

RK-03-2018-60.pdf, RK-03-2018-60pr01.doc

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-03-2018-60
Název FOND VYSOČINY – grantový program SPORTOVIŠTĚ 2018
Zpracoval Z. Beneš, P. Horký, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší návrh na vyhlášení grantového programu na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu určeného pro školy a školská zařízení, neziskové organizace a obce s maximální podporou 100 tis. Kč na jeden projekt.

Vyhlášením programu by mělo dojít ke zlepšení fyzického stavu sportovišť a zároveň k rozšíření prostoru pro realizaci sportovních aktivit občanů kraje.

 

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 3 mil. Kč na podporu výstavby a údržby zařízení pro sportovní a tělovýchovné aktivity, směřující ke zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel regionu.

Návrh výzvy grantového programu viz RK-03-2018-60, př. 1.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02451.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • vyhlásit grantový program „Sportoviště 2018“ dle materiálu RK-03-2018-60, př. 1;
  • vyslovit souhlas s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídícího výboru.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz