Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-15: Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů

RK-03-2021-15.pdf, RK-03-2021-15pr01.xlsx , RK-03-2021-15pr01upr01.xlsx

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-03-2021-15
Název Zřízení komisí Rady Kraje Vysočina a jmenování jejich předsedů a členů
Zpracoval E. Oulehlová, D. Vrábelová, L. Matysová
Předkládá V. Schrek
Počet příloh 2
Popis problému

Ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že rada kraje zřizuje jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty komise předkládají radě kraje.

Návrh řešení

Na základě dohody politických klubů zastupitelstva kraje navrhuje OSH radě kraje

 • zřídit:
 • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro informatiku a Smart region, MA 21 Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;

 

 • jmenovat předsedy a členy:
 • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro informatiku a Smart region, MA 21 Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;

dle materiálu RK-03-2021-15, př. 1, s účinností od 1. 2. 2021.

 

Počet členů komise je 13 a jsou zde zastoupeny všechny politické kluby Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení zřizuje
 • Bezpečnostní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komisi Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komisi pro informatiku a Smart region, MA 21 Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komisi Rady Kraje Vysočina;
jmenuje

předsedy a členy:

 • Bezpečnostní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Dopravní komise Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro zemědělství Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro životní prostředí Rady Kraje Vysočina;
 • Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina;
 • Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina;
 • Komise pro informatiku a Smart region, MA 21 Rady Kraje Vysočina;
 • Zdravotní komise Rady Kraje Vysočina;

dle materiálu RK-03-2021-15, př. 1, s účinností od 1. 2. 2021.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 26. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz