Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-19: Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021

RK-03-2021-19.pdf, RK-03-2021-19pr01.docx

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-03-2021-19
Název Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021
Zpracoval I. Fryšová, D. Vrábelová
Předkládá M. Hyský
Počet příloh 1
Popis problému

Na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 6/2020, konaného dne 18. 11. 2020 byl na základě § 76 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, zřízen mj. i Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu výborů Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2017 ze dne 28. 3. 2017 plán činnosti výboru schvaluje zastupitelstvo.

Návrh řešení

Navrhujeme radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021, dle materiálu RK-03-2021-19, př. 1.

Stanoviska Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina projednal a schválil Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 na svém zasedání dne 20. 1. 2021 (usnesení 002/01/2021/VSP).

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Plán činnosti Výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-19, př. 1.

Odpovědnost předseda výboru pro rozvoj strategických projektů, životní prostředí a MA 21, odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz