Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-34: Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

RK-03-2021-34.pdf, RK-03-2021-34pr01.xlsx , RK-03-2021-34pr02.pdf

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-03-2021-34
Název Schválení investičního plánu a souhlas s realizací investičních akcí u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Zpracoval M. Špačková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Finanční a ostatní související plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2021 zatím nebyly schváleny. V současné době probíhají jejich přípravy. Než dojde ke schválení definitivního znění všech plánů (včetně investičního plánu) zřizovatelem, požádala Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, (dále jen „nemocnice“), prostřednictvím odboru zdravotnictví, radu kraje o schválení investičního plánu na rok 2021 z důvodu realizace nových akcí dle materiálu RK-03-2021-34, př. 2.

 

Investiční akce by byly financovány vlastními peněžními prostředky nemocnice vytvořenými z darů a z odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděných podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Návrh řešení

Investiční plány, jako součást plánu činnosti, zřizovaných příspěvkových organizací schvaluje rada kraje dle čl. 7 odst. 9 Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 01/19, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění.

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit investiční plán a zároveň navrhuje udělit souhlas s realizací vyjmenovaných akcí u nemocnice dle matriálu RK-03-2021-34, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

investiční plán Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace na rok 2021 dle materiálu RK-03-2021-34, př. 1;

souhlasí

s realizací investičních akcí Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-03-2021-34, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Termín 5. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz