Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-40: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-03-2021-40.pdf, RK-03-2021-40pr01.pdf , RK-03-2021-40pr02.pdf , RK-03-2021-40pr03.pdf , RK-03-2021-40pr04.pdf , RK-03-2021-40pr05.pdf , RK-03-2021-40pr06.pdf , RK-03-2021-40pr07.pdf , RK-03-2021-40pr08.pdf , RK-03-2021-40pr09.pdf , RK-03-2021-40pr10.pdf , RK-03-2021-40pr11.pdf , RK-03-2021-40pr12.pdf , RK-03-2021-40pr13.pdf , RK-03-2021-40pr14.pdf , RK-03-2021-40pr15.pdf , RK-03-2021-40pr16.pdf

Číslo materiálu 40
Číslo jednací RK-03-2021-40
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektů Kotíkové dotace v Kraji Vysočina, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 16
Popis problému

Shrnutí:

Materiál se týká uzavření Dodatků a Dohody k pěti Smlouvám (v případě Smlouvy PR02737.0834 ve znění Dodatku č. 1) o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektů Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III a Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO. U jednoho projektu se jedná o změnu vlastníka z důvodu darování nemovitosti a u čtyř projektů se jedná o změnu typu zdroje. Seznam jednotlivých změn je součástí materiálu RK-03-2021-40, př. 1. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky resp. dohody k těmto Smlouvám. Výše uvedené nemá vliv na dosažení účelu projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina.

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále „ORR“) obdržel pět žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-03-2021-40, př. 7, RK-03-2021-40, př. 8, RK-03-2021-40, př. 9, RK-03-2021-40, př. 10 a RK-03-2021-40, př. 11.

 

Výše popsané žádosti o podstatné změny Smluv, které tvoří materiál RK-03-2021-40, př. 7, RK-03-2021-40, př. 8, RK-03-2021-40, př. 9, RK-03-2021-40, př. 10RK-03-2021-40, př. 11, nemají vliv na dosažení účelu projektů Kotlíkových dotací v Kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci podpory dodatky resp. dohody k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech rady kraje a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu ke Smlouvě dle materiálu RK-03-2021-40, př. 12 a dále navrhuje uzavřít Dodatky ke Smlouvám dle materiálů RK-03-2021-40, př. 13, RK-03-2021-40, př. 14, RK-03-2021-40, př. 15 a RK-03-2021-40, př. 16. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-03-2021-40, př. 2, RK-03-2021, př. 3, RK-03-2021-40, př. 4, RK-03-2021-40, př. 5 a RK-03-2021-40, př. 6. V případě Smlouvy PR02737.0834 je součástí materiálu RK-03-2021-40, př. 6 také znění Dodatku č. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz