Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-42: Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III

RK-03-2021-42.pdf, RK-03-2021-42pr01.pdf , RK-03-2021-42pr02.pdf , RK-03-2021-42pr03.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-03-2021-42
Název Ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Shrnutí:

Materiál se týká ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), která byla uzavřena v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, na základě žádosti příjemce dotace, který se rozhodl projekt nerealizovat.

 

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel dne 6. 1. 2021 žádost o ukončení Smlouvy o poskytnutí kotlíkové dotace dle materiálu RK-03-2021-42, př. 2.

 

Příjemce nečerpal dotaci dle Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-42, př. 1 a nyní podal žádost o ukončení Smlouvy. Dohodou o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace nedojde k ohrožení plnění závazků plynoucích Kraji Vysočina z Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedenou žádost posoudil a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-42, př. 3.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-03-2021-42, př. 3.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz