Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-58: Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina

RK-03-2021-58.pdf, RK-03-2021-58pr01.docx

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-03-2021-58
Název Dodatek k partnerské smlouvě v rámci projektu I-KAP - Projektová kancelář Kraje Vysočina
Zpracoval J. Hadravová, L. Líbalová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor školství, mládeže a sportu předkládá Radě Kraje Vysočina ke schválení dodatek č. 3 k partnerské smlouvě Projektové kanceláře Kraje Vysočina v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život. Dodatek se týká změny rozpočtu v souvislosti s prodloužením realizace projektu. Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit podporu pro častější používání aktivizačních metod výuky a pořízení metodik, pracovních listů a pomůcek pro žáky.

 

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek k partnerské smlouvě s finančním příspěvkem s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-03-2021-58, př. 1, v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít dodatek k partnerské smlouvě dle materiálu RK-03-2021-58, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz