Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-70: Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno

RK-03-2021-70.pdf, RK-03-2021-70pr01.xlsx , RK-03-2021-70pr02.pdf , RK-03-2021-70pr03.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-03-2021-70
Název Výkup pozemků v k.ú. Jiříkov u Kamene a v k.ú. Jeřišno
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší výkup 2 silničních pozemků pod silnicemi III. třídy v celkové výměře 165 m2 od fyzických osob.

Konkrétně se jedná o pozemky dle geometrického plánu č. 418-1015/2015 v k.ú. a obci Jeřišno a č. 106-332/2020 v k.ú. Jiříkov u Kamene a obci Kámen - přehled viz. materiál RK-03-2021-70, př. 1. Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje vykoupit pozemky dle materiálu RK-03-2021-70, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 125 Kč/m2. Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu. Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-70, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s nabytím pozemků dle materiálu RK-03-2021-XX, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s nabytím pozemků dle materiálu RK-03-2021-XX, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu RK-03-2021-70, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz