Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-71: Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou

RK-03-2021-71.pdf, RK-03-2021-71pr01.doc

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-03-2021-71
Název Dodatek Zřizovací listiny Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou
Zpracoval M. Nováková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší svěření nemovitého majetku do hospodaření příspěvkové organizace "Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou".

Kraj Vysočina, zastoupený odborem majetkovým realizoval akci "Akademie-VOŠ, GYMN: a SOŠUP Světlá n.S. - zřízení studny Lipnice n. S.". Stavba bylo dokončena a byl na ni dne 6. 1. 2021 vydán Městským úřadem v Havlíčkově Brodě Kolaudační souhlas pod čj. MHB_OŽP/48/2021/Ha.

Nově vybudovaný majetek - studnu a související drobný dlouhodobý hmotný majetek - je potřebné předat dodatkem ke Zřizovací listině do hospodaření příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, kterým bude předmětný majetek předán k hospodaření.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny příspěvkové organizace Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, dle materiálu RK-03-2021-71, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz