Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-77: Žádost o změnu č. 9 - projekt Transformace Domova Háj III.

RK-03-2021-77.pdf

Číslo materiálu 77
Číslo jednací RK-03-2021-77
Název Žádost o změnu č. 9 - projekt Transformace Domova Háj III.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Shrnutí:

Dne 31. 1. 2021 končí 6. etapa projektu Transformace Domova Háj III., z celkem 9 plánovaných etap. S tím souvisí nezbytná úprava finančního plánu 6. etapy dle skutečného čerpání, s převedením nevyužitých finančních  prostředků do následující 7. etapy.  Změny budou zpracovány v systému ISKP14+ jako Žádost o změnu č. 9.

 

Projekt je realizován v rámci Výzvy 49 IROP, pod reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883. Cílem je vznik komunitních pobytových sociálních služeb pro 34 klientů Domova Háj v Golčově Jeníkově, Chotěboři a Havlíčkově Brodě. 

Žádostí o změnu č. 9 aktualizujeme finanční plán dle skutečně vynaložených nákladů šesté etapy, které činily 14 229 051,05 Kč a byly tvořeny náklady stavebních prací, činností TDS, koordinátora BOZP, autorského dozoru a mzdovými náklady. Předpokládané celkové náklady projektu činí 88,7 mil. Kč, při schválené dotaci 76,5 mil. Kč. Ukončení realizace projektu se předpokládá k 31. 10. 2021.

Změna bude podána v systému ISKP14+. Touto změnou budou dotčeny záložky Projekt, Etapy projektu, Finanční plán, Dokumenty a samostatně modul Veřejné zakázky.

Návrh řešení

Viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

změny v projektu Transformace Domova Háj III. popsané v materiálu RK-03-2021-77, které budou součástí Žádosti o změnu č. 9;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 9 projektu Transformace Domova Háj III. prostřednictvím systému ISKP14+, včetně příloh požadovaných dotačním orgánem.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz