Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-03-2021-82: Informace o novele nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace

RK-03-2021-82.pdf, RK-03-2021-82pr01.doc , RK-03-2021-82pr02.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-03-2021-82
Název Informace o novele nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace
Zpracoval J. Bína, I. Hanáková Kosourová, S. Měrtlová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 21. 12. 2020 bylo vládou České republiky schváleno nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2021.

 

Podstatné změny:

Zdravotnickým pracovníkům, lékařům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách se zvýšil platový tarif o 10 %.

 

Pedagogickým pracovníkům v regionálním školství se zvýšil platový tarif o 4 %.

 

Vyčíslení finančního dopadu změn uvedeného nařízení vlády za krajem zřízené příspěvkové organizace je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Návrh řešení

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 1. 1. 2021 a o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace, který je uveden v RK-03-2021-82, př. 1.

Finanční dopad změn se týká

  • zdravotnických zařízení, ve kterých došlo k navýšení platového tarifu zdravotnických pracovníků a lékařů. Navýšení se netýká pracovníků, kteří ve zdravotnických zařízeních vykonávají manažerské činnosti, ekonomů a jiných pracovníků v administrativě, kuchařů a dalších provozních pracovníků. Těmto pracovníkům se platový tarif nemění;
  • zařízení, poskytujících sociální služby, ve kterých došlo k navýšení platového tarifu sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách (pečovatelů). Navýšení se netýká pracovníků, kteří v sociálních službách vykonávají manažerské činnosti, ekonomů a jiných pracovníků v administrativě, kuchařů a dalších provozních pracovníků. Těmto pracovníkům se platový tarif nemění.

V návaznosti na dopis ministryně práce a sociálních věcí, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče a prezidenta APSS, který obdrželi všechny příspěvkové organizace, poskytující sociální služby, byl zjišťován také finanční dopad při předpokladu, že se v roce 2021 zvýší plat také ostatním zaměstnancům v příspěvkových organizacích, poskytujících sociálních služby, a to zvýšením nenárokové složky platu o 10 % platového tarifu tak, jak je uvedeno v dopise ministryně. Dopis je obsahem materiálu RK-03-2021-82, př. 2;

  • škol a školských zařízení, ve kterých došlo k navýšení platových tarifů pedagogických pracovníků. Navýšení se netýká nepedagogických pracovníků, kteří ve školách a školských zařízeních vykonávají činnosti v administrativě, kuchařů a dalších provozních pracovníků. Těmto nepedagogickým pracovníkům se platový tarif nemění.

 

Zaměstnancům příspěvkových organizací v oblasti kultury, dopravy a podpory řízení (Projektová kancelář kraje Vysočina) se platové tarify nemění.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o finančním dopadu změn za krajem zřízené příspěvkové organizace, který je uveden v materiálu RK-03-2021-82, př. 1.

Odpovědnost Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 29. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz