Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-14: Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele vybraných zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina

RK-04-2018-14.pdf, RK-04-2018-14pr01.pdf , RK-04-2018-14pr02.doc , RK-04-2018-14pr03.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-04-2018-14
Název Odměny za splnění osobních cílů pro ředitelky/ředitele vybraných zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková, J. Dočkalová
Předkládá S. Měrtlová, I. Hanáková Kosourová
Počet příloh 3
Popis problému

Usnesením č. 0589/12/2017/RK schválila rada kraje systém odměňování ředitelek/ředitelů zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále také „zdravotnické PO“) na rok 2017. Součástí systému odměňování byly mj. osobní cíle (úkoly) pro jednotlivé ředitelky/ředitele. Osobních úkolů bylo ředitelkám/ředitelům nemocnic stanoveno sedm.

Sedmým úkolem bylo – „Vyhodnocení provozu PET/CT v Nemocnici Jihlava, vyhodnocení provozu magnetické rezonance v Nemocnici Nové Město na Moravě“. Úkol byl určen pro ředitele Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a ředitelku Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, a měl mj. obsahovat zajištění provozu včetně personálního zabezpečení, ekonomickou analýzu, nasmlouvání péče ze strany jednotlivých ZP, spolupráci s  jinými poskytovateli zdravotní péče, migraci pacientů. Termín plnění byl stanoven do
31. 12. 2017.

Vyhodnocení provozu magnetické rezonance v Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkové organizaci, je obsaženo v materiálu RK-04-2018-14, př. 1. Vyhodnocení provozu PET/CT v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, je obsaženo v materiálu
RK-04-2018-14, př. 2.

Ředitelce Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, byly zadány dva úkoly. Jedním z nich byla aktivní spolupráce při přípravě a realizaci projektů realizovaných a  spolufinancovaných v rámci IROP (spolupráce na jednotlivých částech administrace projektu – zejména příprava podkladů k projektové žádosti a povinných příloh, výběrových řízení) a má být vyhodnocován dvakrát ročně.

Ředitelkám Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, a Trojlístku – centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace, byly také zadány dva úkoly. Druhým úkolem s termínem plnění do 31. 12. 2017 byla aktualizace stěžejních vnitřních předpisů v souladu s platnou legislativou a s důrazem na aplikaci konkrétních podmínek provozu a fungování organizace. Aktualizované směrnice měly být uloženy v příslušné sekci na Portálu příspěvkových organizací.

Splnění úkolů bylo konzultováno s gesčním radním a ředitelem sekce pro službu veřejnosti.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují poskytnout v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům vybraných zdravotnických PO dle materiálu RK-04-2018-14, př. 3 (neveřejná příloha). Odměny budou vyplaceny z vlastních zdrojů organizací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení stanoví

v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-04-2018-14, př. 3.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, Oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelé vybraných zdravotnických příspěvkových organizací
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz