Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-16: Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

RK-04-2018-16.pdf, RK-04-2018-16pr01.pdf

Číslo materiálu 16
Číslo jednací RK-04-2018-16
Název Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů - Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Zpracoval J. Komínová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 1
Popis problému

Radě kraje je předkládán návrh na udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů za účelem výstavním.

Ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace požádal o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Městysem Mrákotín dle materiálu RK-04-2018-16, př. 1. Jedná se o výpůjčku sbírkových předmětů, které byly vystaveny v expozici kamenictví ve sklepení na hradě Roštejn. V rámci realizace projektu Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic bude tato expozice nahrazena novou. Jelikož se jedná o sbírkové předměty z podsbírky 25 jiná – Kamenictví na Vysočině, které mají vazbu na Českomoravskou vrchovinu a souvisí s kamenictvím (např. leštěné a pamětní desky a maketa monolitu), bylo předběžně domluveno, že by mohly být prezentovány v rámci expozice kamenictví v Mrákotíně. Právě v okolí Mrákotína kdysi fungovaly desítky lomů, včetně největšího z nich, z něhož pochází proslulý monolit na Pražském hradě.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě Kraje Vysočina v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 souhlasit s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-04-2018-16, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 3. 2023.

Výpůjčka sbírkových předmětů je v souladu se Zřizovací listinou Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, ve které je mimo jiné v předmětu činnosti uvedeno, že organizace vypůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypůjčenými předměty bude obohacena expozice kamenictví v Mrákotíně. A vypůjčitel je povinen při nakládání se sbírkovými předměty dodržovat ustanovení dle uvedeného zákona a další podmínky stanovené ve výpůjční smlouvě.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením smlouvy o výpůjčce dle materiálu RK-04-2018-16, př. 1, a to na dobu určitou do 31. 3. 2023.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Termín 6. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz