Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-25: Souhlas k přijetí dědictví u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace

RK-04-2018-25.pdf, RK-04-2018-25pr01.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-04-2018-25
Název Souhlas k přijetí dědictví u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál řeší vyslovení souhlasu Rady Kraje Vysočina s nabytím finančních prostředků v rámci dědického řízení.

Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace, se na základě dědického řízení dle materiálu RK-04-2018-25, př. 1, může stát nabyvatel finančních prostředků ve výši 57 639,40 Kč. Aby příspěvková organizace mohla přijmout finanční prostředky je nutný, na základě § 27 odst. 7 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, písemný souhlas zřizovatele s nabytím dědictví. V případě, že by tento souhlas nebyl poskytnut je příspěvková organizace povinna dědictví odmítnout.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vyslovit souhlas s nabytím dědictví a současně dát souhlas s tvorbou rezervního fondu pro rok 2018 u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ve výši 57 639,40 Kč. Prostředky plánuje organizace použít pro potřeby svých klientů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení souhlasí
  • s nabytím dědictví dle materiálu RK-04-2018-25, př. 1 s výhradou soupisu dle § 1674 zák. č.  89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;
  • s tvorbou rezervního fondu pro rok 2018 u Ústavu sociální péče Nové Syrovice, příspěvkové organizace, ve výši 57 639,40 Kč.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
Termín 31. 3. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz