Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-28: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč

RK-04-2018-28.pdf, RK-04-2018-28pr01.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-04-2018-28
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Střední průmyslovou školu Třebíč
Zpracoval H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Střední průmyslové školy Třebíč o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jejíž předmětem je přijetí nepeněžního daru do vlastnictví organizace.

Střední průmyslová škola Třebíč obdržela návrh darovací smlouvy od firmy Draka Kabely, s.r.o. na přijetí nepeněžního daru, 10 ks cívek měděného drátu o průměru 1,33 mm po 100 m, které budou sloužit pro zkvalitnění výuky. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál

RK-04-2018-28, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 09/11, a to v čl. 2 odst. 2 písm. l). Škola proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby Rada Kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2018-28, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2018-28, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, SPŠ Třebíč
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz