Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-30: Hry VIII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina

RK-04-2018-30.pdf, RK-04-2018-30pr01.zip

Číslo materiálu 30
Číslo jednací RK-04-2018-30
Název Hry VIII. zimní olympiády pro děti a mládež ČR – darovací smlouvy na oblečení účastníků výpravy Kraje Vysočina
Zpracoval P. Horký, M. Kastner, Z. Beneš
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší darovací smlouvy pro trenéry sportů na ZODM 2018.

V termínu od 28. 1. do 2. 2. 2018 proběhnou v Pardubickém kraji Hry VIII. zimní olympiády pro děti a mládež 2018 ČR. Účast výpravy Kraje Vysočina byla schválena dne 7. 3. 2017 Usnesením 0437/09/2017/RK.

Výprava Kraje Vysočina se bude zimní olympiády účastnit v počtu 127 sportovců a trenérského doprovodu. Každý z těchto účastníků bude vybaven reprezentačním oblečením (zimní bunda, mikina a čepice) s logem Kraje Vysočina. Oblečení účastníkům této akce bude ponecháno jako projev poděkování za reprezentaci a propagaci Kraje Vysočina. Předání bude realizováno prostřednictvím zástupců jednotlivých sportovních disciplín.

Návrh řešení

Odbor školství mládeže a sportu navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2018-30, př. 1

Dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozhoduje o poskytnutí daru v hodnotě do 100 000,- Kč rada kraje.  

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

Odbor sekretariátu hejtmana nemá připomínky k účasti výpravy Kraje Vysočina na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ve dnech 28. 1. – 2. 2. 2018 v Pardubickém kraji a souhlasí s ponecháním oblečení účastníkům ZODM 2018 za uvedených podmínek. Akci chápeme jako aktivitu vedoucí k budování dobrého jména Kraje Vysočina.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít darovací smlouvy dle materiálu RK-04-2018-30, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz