Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-32: Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018

RK-04-2018-32.pdf, RK-04-2018-32pr01.doc , RK-04-2018-32pr02.pdf , RK-04-2018-32pr03.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-04-2018-32
Název Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se týká jmenování komise pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a  opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018.

Dne 12. 12. 2017 byly Zastupitelstvem Kraje Vysočina schváleny Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol (dále jen „Zásady“), č. 22/17, viz příloha RK-04-2018-32, př. 2.

Podle čl. 5 odst. 1 těchto Zásad jmenuje rada kraje pro příslušný kalendářní rok hodnotící komisi (dále jen „komise“) ve složení předseda, dva členové a tajemník komise. Do komise nominují po jednom zástupci Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina a Oblastní umělecká rada ZUŠ Kraje Vysočina. Zbývajícího člena
a tajemníka navrhne vedoucí odboru školství, mládeže a sportu (dále jen „OŠMS“) z pracovníků OŠMS.

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina nominoval do  komise usnesením č. 28/09/2017/VVVZ člena Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost PaedDr. Jaroslava Ptáčka. Za Oblastní uměleckou radu ZUŠ Kraje Vysočina byl nominován její předseda Mgr. Antonín Veselý. Jako jeho náhradník byl nominován MgA. Jan Nosek, člen Oblastní umělecké rady ZUŠ Kraje Vysočina (viz příloha RK-04-2018-32, př. 3).

Vedoucí OŠMS navrhuje za členku komise Mgr. Hanu Koudelovou, referentku OŠMS, její náhradnicí navrhuje Ing. Janu Hadravovou, MPA vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání  OŠMS, dále do funkce tajemnice Bc. Zdeňku Hlouškovou, referentku OŠMS a její náhradnicí Mgr. Terezii Doleželovou, referentku OŠMS.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje Radě Kraje Vysočina jmenovat komisi pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018 ve složení podle materiálu RK-04-2018-32, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení jmenuje

komisi pro posouzení žádostí a navrhování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2018 ve složení dle materiálu RK-04-2018-32, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 13. 4. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz