Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-34: Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+

RK-04-2018-34.pdf, RK-04-2018-34pr01.pdf , RK-04-2018-34pr02.pdf , RK-04-2018-34pr03.pdf , RK-04-2018-34pr04.pdf , RK-04-2018-34pr05.pdf , RK-04-2018-34pr06.pdf , RK-04-2018-34pr07.pdf , RK-04-2018-34pr08.pdf , RK-04-2018-34pr09.pdf , RK-04-2018-34pr10.pdf , RK-04-2018-34pr11.pdf , RK-04-2018-34pr12.doc

Číslo materiálu 34
Číslo jednací RK-04-2018-34
Název Projektové záměry příspěvkových organizací – Erasmus+
Zpracoval E. Sedmíková, J. Hadravová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 12
Popis problému

Materiál řeší rozhodnutí rady kraje o projektovém záměru příspěvkových organizací.

V souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí Kraje Vysočina a k projektovému řízení příspěvkových organizací přijatými usnesením rady kraje č. 0235/05/2017/RK ze dne 31.  1.  2017 žádají krajské příspěvkové organizace o zařazení projektových záměrů do stavu „Zařazená akce“.

Jde o tyto příspěvkové organizace:

 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 1;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, jejíž projektový záměr je popsán v materiáluRK-04-2018-34, př. 2;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 3;
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 4;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 5;
 • Střední průmyslová škola Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 6;
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 7;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 8;
 • Střední škola stavební Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 9;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 10;
 • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, jejíž projektový záměr je popsán v materiálu RK-04-2018-34, př. 11.
Návrh řešení

Na základě předložených informací OŠMS nemá námitek k realizaci projektových záměrů a doporučuje radě kraje u projektových záměrů rozhodnout o zařazení do stavu „Zařazená akce“. Podrobnější vyjádření OŠMS je v materiálu RK‑04-2018-34, př. 12.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.

Projektová kancelář KrajeVysočina, příspěvková organizace

PK KV doporučuje projekty k financování z programu ERASMUS+.

Návrh usnesení rozhoduje

o zařazení projektového záměru do stavu „Zařazená akce“ příspěvkové organizace: 

 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př . 1;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-04-2018-34, př. 2;
 • Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov dle materiálu RK-04-2018-34, př. 3;
 • Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 4;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př. 5;
 • Střední průmyslová škola Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 6;
 • Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-04-2018-34, př. 7;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou dle materiálu RK-04-2018-34, př. 8;
 • Střední škola stavební Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 9;
 • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod dle materiálu RK-04-2018-34, př. 10;
 • Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč dle materiálu RK-04-2018-34, př. 11.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 28. 2. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz