Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2018-42: Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”

RK-04-2018-42.pdf, RK-04-2018-42pr01.pdf

Číslo materiálu 42
Číslo jednací RK-04-2018-42
Název Monitorovací zpráva v rámci projektu “Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina”
Zpracoval O. Sklenář, R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o podání monitorovací zprávy projektu „Technická pomoc AT-CZ – hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“, akronym „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, registrační číslo ATCZ109, za 2.  monitorovací období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V rámci této monitorovací zprávy je podávána dle materiálu RK-04-2018-42, př. 1 zpráva o pokroku za výše uvedené monitorovací období. Finanční zpráva není podávána z důvodu nedosažení minimální hranice výdajů 10 000 €. Kraj Vysočina je v projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“, podpořeném v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika, vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0140/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-02-2016-73, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 2  353 €, tj. 63 531 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,00 Kč); převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 635 310 Kč (1  euro = 27,00 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Technická pomoc AT-CZ - hodnocení kvality projektů v Kraji Vysočina“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-04-2018-42, př. 1 předkládaném v rámci projektu „TA AT-CZ – Kraj Vysočina“ za 2. monitorovací období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-04-2018-42, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 1. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz