Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-04-2020-26: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Olympijských hrách mládeže 2020

Neveřejný materiál:
Ochrana osobních údajů vyplývající ze zákona, ochrana zákonem zaručených základních práv a svobod.

RK-04-2020-26.pdf, RK-04-2020-26pr01.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-04-2020-26
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru na účast na Olympijských hrách mládeže 2020
Zpracoval M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému
Návrh řešení
Stanoviska
Návrh usnesení
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 3. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz